Mersin Tarihçesi

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Kilikia hakkındaki en kapsamlı bilgiler, İskender sonrasındaki döneme aittir. İskender Anadolu’ya geçtikten sonra M.Ö. 333 yılında Persleri ikinci kez Issos’da yener ve İskender İmparatorluğu içinde Kilikia da yer alır. İskender’in genç yaşta ölmesinin ardından fethettiği topraklar, müttefik üç general tarafından paylaşılır ve Kilikia’da Seleukoslar dönemi başlar. Bu dönemde Seleukoslar’ın başında Seleukos I. Nikator vardır.

Mersin Tarihçesi

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Kilikia bölgesinin tarihi, Mersin Yumuktepe ve Tarsus Gözlükule’de yapılan kazıların buluntuları sonucunda, Proto-Kalkolitik ve Neolitik çağa kadar gitmektedir. Hitit’lerin Anadolu’ya egemen oldukları uzun yıllar boyunca, Kilikia’da da faaliyette bulunduklarını yine kazılardan çıkan mimari buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikia ismi ilk kez M.Ö. 8. yüzyılda Asur dokümanlarında görülür; bundan önce ise M.Ö. 13. yüzyıla inen Mısır kayıtlarında bu ülke “Kedi” ya da “Kode” isminin çeşitli söylenişleriyle görülmektedir.

KızKalesi

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Korikos sahil kalesinin 200 m. açığındaki küçük adacık üzerindeki kaleye "Kızkalesi" denir. Büyük bölümü ayakta olan Kızkalesi'nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunmuştur. Kalenin dış çevre uzunluğu 192 m.dir. Kızkalesi ile sahildeki kale denizden bir yolla bağlanmış, denizden gelecek saldırılara karşı önlem alınmıştı.Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi bugün İçel turizminin sembolü haline gelmiştir.

Mersin

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Mamure Hamamı; kalenin kuzeyinde bir hamam yer alır. Hamamın giriş bölümü yıkılmış, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri sağlam olarak zamanımıza gelebilmiştir. Küçük ölçekteki yapı ahşap hatıllarla desteklenmiş moloz taşla inşa edilmiştir. Hamamın iç bölümlerinde kubbeye geçiş üçgen pandantiflerle sağlanmıştır. Yapı zamanla tahrip olduğu için sonradan yapılan onarım sıvaları duvar freskolarının tahrip olmasına neden olmuştur. Hamamın; Mamure kalesinin mamur edildiği tarihte Karamanoğulları tarafından yaptırılmış olması gerekir.

Kız Kalesi

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Korikos'ta yaşayan Krallardan biri, bir kız çocuğu olsun diye gece gündüz Tanrıya yakarmaktadır. Sonunda dileği yerine gelir ve kız büyüdükçe güzelliği ve yardımseverliği ile herkesin sevgisini kazanır.Günlerden bir gün kente bir falcı gelir. Kral onu saraya çağırtır, kızının geleceğini öğrenmek ister. Falcı prensesin eline bakınca irkilir ama bir şey söylemez. Kral zorlayınca "Kralım" der, Kızınızı bir yılan sokacak. Bu yazgıyı hiçbir şey bozamıyacak der ve siz dahi engel olamıyacaksınız deyip oradan ayrılır. Kral, kıza birşey söylemez ama düşüncelere dalar. Sonunda kıyıya yakın küçük bir adacık üzerinde, ak taşlardan bir kale yaptırmaya karar vererek kaleyi yaptırır ve kızını buraya kapatır. Olan biteni bilmediğinden kızı üzülmekte, günden güne eriyip gitmektedir. Günün birinde saraydan kaleye gönderilen bir üzüm sepetinin içinden çıkan bir yılan kızı sokar ve öldürür.

Mersin

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

M.Ö. 68 yılı civarlarında Roma senatosunun Kilikia’yı, başkenti Tarsus olan bir Roma eyaleti yapmaya karar vermesi bölgenin geleceği için bir dönüm noktası olmuştur. Böylece Kilikia provincia militaris (askeri bölge) ilan edilmiş olur. Bu ilan, Dağlık Kilikia’nın doğrudan Roma’nın idaresine bağlanması ve bu tarihten sonra düzenli olarak Roma valileri tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. Roma ve Bizans egemenliğini yaşadıktan sonra XVII. yüzyıldan itibaren Müslüman Arapların da görüldüğü bölgede, Bizans’ın merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte aralarında Ermeni prensliklerinin de bulunduğu çeşitli feodal örgütlenmelere rastlanmaktadır.

Mersin

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

İkincisi ise Mersin adının bu bölgede yaşayan “Mersinoğulları veya Mersinoğlu” adındaki bir Türkmen ailesinden geldiğini kabul eden görüştür. Evliya Çelebi’de seyahatnamesinde bölgede yetmiş evli bir Türkmen ailesinin bulunduğunu ve bu ailenin adının da Mersinoğlu olduğunu belirtmiştir. Bir başka görüşe göre ise, Mersin adı bir bitkiden değil, yörede yaşayan Mersinoğlu adındaki aşiretten kaynaklanmaktadır. Mersin adına Anadolu’nun çeşitli yörelerinde rastlamak mümkündür. Örneğin; İzmir, Ordu ve Trabzon’da Mersin, Mersinlik adında köyler bunlardan birkaçıdır.

Mersin

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Bizans’ın Doğu sınırlarındaki feodal Ermeni prensliklerinin varlığına son vermesine ve ilin de içinde bulunduğu bölgeye bir kısım Ermeniler’in göç ettirilmesine 976 ile 1025 tarihleri arasında rastlanır. Bizans İmparatorluğu’nun merkezi gücünün zayıflaması üzerine bölgede 1081’den itibaren Ermenilerin geçici feodal örgütlenmelerine rastlanmaktadır. Bölgedeki Ermeni Prenslikleri, bölgenin sınır özelliklerinden de yararlanarak bazen Bizans’ın, bazen Moğolların ve Memlukluların denetiminde varlıklarını sürdürmeye çalışmış, 1360’da bölgenin kesin Memluk denetimine girmesiyle Ermeni siyasal örgütlenmeleri sona ermiştir.

Mersin

Ekleme Tarihi: 10.08.2012

Atatürk, 10.5.1926 tarihinde Konya üzerinden trenle Mersin'e gelmiş ve doğruca limandaki Er- tuğrul yatına binerek Taşucuna gitmiştir. Atatürk, bundan sonra üç defa daha Mersin'e gelmişse de kentte kalmamıştır. Atatürk, 19.11.1936 tarihinde yine tren yoluyla Mersin'e gelmiştir. Bu gelişinde Vali Konağı'nda kalmıştır. Mersin Valisi olan Rüknettin Nasihioğlu'na:"Vali Bey, konağı çabuk düzenle ve noksanlarını ta¬mamlayın. Her sene Nisan ayını burada geçirmek istiyorum" demiştir.

Başkanımızdan Mesaj

Resim YOk

26 Şubat 2015 Perşembe
KOOPERATİFİMİZİN 13.02.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU   

Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 13.02.2015 tarihinde değerli esnaflarımızın katılımıyla Sahil Martı Hotel'de gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurulda yönetim ve denetim kurulumuzun hazırlamış oldukları raporlarla birlikte, 2014 yılına ait tüm faaliyetlerimiz hakkında ortaklarımız bilgilendirilmiştir. Genel Kurulumuza katılan ve bizleri yalnız bırakmayan ortaklarımıza ve misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kooperatifimiz bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da düşük faizli kredi desteklerine ve ekonomik bilgilendirme konularında devamlı üyelerimizin yanında olacaktır. Görüş ve önerileriniz bizim için önemli olduğu bilinmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle işlerinizde bol kazançla birlikte, aileniz sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu güzel günler geçirmenizi dileriz. Yönetim Kurulu Adına Başkan:BÜNYAMİN ÖNEL

Haberler

 • KOOPERATİFİMİZİN 13.02.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU


  Flaş Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 13.02.2015 tarihinde değerli esnaflarımızın katılımıyla Sahil Martı Hotel'de gerçekleştirilmiştir. Ola Devamını Oku

  26 Şubat 2015 Perşembe

 • 2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI


  Flaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal büt Devamını Oku

  15 Ekim 2012 Pazartesi

 • WEB SİTEMİZ YAYINA ALINMIŞTIR


  Flaş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla yeni web sitemiz hizmete alınmıştır..Kooperat Devamını Oku

  15 Ekim 2012 Pazartesi

 • GENEL KURUL DUYURUSU HK.


  Flaş Kooperatifimizin 2012 yılı olağan genel kurulu 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat :10:00'da Toptancı Hal Tesisleri Belediye Düğün Salonu Mezitli Mersin Devamını Oku

  13 Mart 2013 Çarşamba